Cee

Parroquia (Núcleo urbano)

Esta freguesía de 6.614057 km2, da antiga xurisdición de Cee, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Cee, pertenceu, por señorío, a Arcebispado de Santiago.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado