Camelle

Parroquia (S. Pedro)

Esta freguesía de 9.6487165 km2, do antigo arciprestado de Nemancos, da antiga xurisdición de Vimianzo, da antiga xurisdición de Camariñas e que actualmente forma parte do concello de Camariñas, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado