Corcubión

Parroquia (Núcleo)

Esta freguesía de 1.6043535 km2, da antiga xurisdición de Corcubión, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Corcubión, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado