Olveira

Parroquia (S. Martiño)

Esta freguesía de 24.3783285 km2, da antiga xurisdición de Corcubión, do antigo arciprestado de Nemancos, da antiga xurisdición de Dumbría e que actualmente forma parte do concello de Dumbría, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado