Duio

Parroquia (S. Vicenzo)

Esta freguesía de 6.1143725 km2, da antiga xurisdición de Fisterra, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Fisterra, pertenceu, por señorío, a Arcebispado de Santiago.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado