Touriñán

Parroquia (S. Martiño)

Esta freguesía de 5.9234755 km2, da antiga xurisdición de Corcubión, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado