Carantoña

Parroquia (S. Martiño)

Esta freguesía de 14.3550145 km2, do antigo arciprestado de Nemancos, da antiga xurisdición de Vimianzo e que actualmente forma parte do concello de Vimianzo, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira, a Condado de Maceda.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado