Coucieiro

Parroquia (S. Pedro)

Esta freguesía de 9.749165 km2, do antigo arciprestado de Nemancos, da antiga xurisdición de Vimianzo e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira, a D. Benito de Agar.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado