Moraime

Parroquia (S. Xiao)

Esta freguesía de 20.9454585 km2, da antiga xurisdición de Moraime e Buxantes, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Orde de San Bieito.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado