Nemiña

Parroquia (S. Cristovo)

Esta freguesía de 6.9929775 km2, da antiga xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Orde de San Bieito.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado