Ozón

Parroquia (S. Martiño)

Esta freguesía de 24.6002295 km2, da antiga xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Orde de San Bieito.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado