Nantón

Parroquia (San Pedro)

Esta freguesía de 10.5416965 km2, do antigo arciprestado de Soneira, da antiga xurisdición de Soneira e que actualmente forma parte do concello de Cabana de Bergantiños, pertenceu, por señorío, a Realengo.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado