Muxía

Parroquia (Sta. María)

Esta freguesía de 0.868465 km2, da antiga xurisdición de Muxía, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Arcebispado de Santiago.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado