Nande

Parroquia (San Simón)

Esta freguesía de 7.7415545 km2, do antigo arciprestado de Soneira, da antiga xurisdición de Vimianzo e que actualmente forma parte do concello de Laxe, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado