Cambeda

Parroquia (San Xoán)

Esta freguesía de 16.2904755 km2, do antigo arciprestado de Soneira, da antiga xurisdición de Vimianzo e que actualmente forma parte do concello de Vimianzo, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado