Serramo

Parroquia (San Sebastián)

Esta freguesía de 15.096277 km2, do antigo arciprestado de Soneira, parroquia acumulativa da antiga xurisdición de Soneira e que actualmente forma parte do concello de Vimianzo, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira, a Condado de Maceda.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado