Allo

Parroquia (San Pedro)

Esta freguesía de 6.031136 km2, do antigo arciprestado de Soneira, da antiga xurisdición de O Allo e que actualmente forma parte do concello de Zas, pertenceu, por señorío, a D. Francisco Riobó Suárez de Deza.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado