Carreira

Parroquia (Santiago)

Esta freguesía de 5.2219895 km2, do antigo arciprestado de Soneira, parroquia acumulativa da antiga xurisdición de Soneira e que actualmente forma parte do concello de Zas, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado