Loroño

Parroquia (Santiago)

Esta freguesía de 4.8860345 km2, do antigo arciprestado de Soneira, da antiga xurisdición de Xallas e que actualmente forma parte do concello de Zas, pertenceu, por señorío, a D. Vicente Caamaño.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado