Zas

Parroquia (Santo André)

Esta freguesía de 3.8702665 km2, do antigo arciprestado de Soneira, da antiga xurisdición de Soneira e que actualmente forma parte do concello de Zas, pertenceu, por señorío, a Realengo.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado