Brandomil

Parroquia (San Pedro)

Esta freguesía de 7.7429815 km2, da antiga xurisdición de Soneira, do antigo arciprestado de Céltigos e que actualmente forma parte do concello de Zas, pertenceu, por señorío, a Realengo.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado