Bardullas

Parroquia (S. Xoan)

Esta freguesía de 4.8184175 km2, da antiga xurisdición de Corcubión, do antigo arciprestado de Nemancos, da antiga xurisdición de Morquintián e Bardullas e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 Ver Open Street Map ampliado

 Ver Bing Map ampliado

 


gefaellt-mir-button.com
Ver Google Map ampliado