Cee

Concello

Este municipio ten unha superficie de 57.4652560 km2 repartida entre as seguintes 6 parroquias:
Ameixenda, A (Santiago) (7.9638585 km2)
Brens (Sta. Baia) (5.6081915 km2)
Cee (Núcleo urbano) (6.614057 km2)
Lires (S. Estevo) (11.2386985 km2)
Pereiriña, A (S. Xiao) (15.728556 km2)
Toba (S. Adrián) (10.3118945 km2)