Laxe

Concello

Este municipio ten unha superficie de 36.3474010 km2 repartida entre as seguintes 6 parroquias:
Laxe (Santa María) (1.8839075 km2)
Nande (San Simón) (7.7415545 km2)
Sarces (San Amedio) (4.4314735 km2)
Serantes (Santa María) (5.127452 km2)
Soesto ( Santo Estevo) (5.916521 km2)
Traba (Santiago) (11.2464925 km2)