Muxía

Concello

Este municipio ten unha superficie de 121.1967025 km2 repartida entre as seguintes 14 parroquias:
Bardullas (S. Xoan) (4.8184175 km2)
Buiturón (Santiso) (4.434434 km2)
Caberta (S. Fiz) (1.942406 km2)
Coucieiro (S. Pedro) (9.749165 km2)
Frixe (Sta. Leocadia) (6.338937 km2)
Leis (S. Pedro) (3.006952 km2)
Moraime (S. Xiao) (20.9454585 km2)
Morquintián (Sta. María) (16.3832255 km2)
Muxía (Sta. María) (0.868465 km2)
Nemiña (S. Cristovo) (6.9929775 km2)
O, A (N.Sra. da O) (6.4369955 km2)
Ozón (S. Martiño) (24.6002295 km2)
Touriñán (S. Martiño) (5.9234755 km2)
Vilastose (S. Cibrao) (8.755564 km2)