Camariñas

Concello

Este municipio ten unha superficie de 51.7851775 km2 repartida entre as seguintes 4 parroquias:
Camariñas (Núcleo urb.) (10.785213 km2)
Camelle (S. Pedro) (9.6487165 km2)
Ponte do Porto (S. Pedro) (8.454475 km2)
Xaviña (Sta. María) (22.896773 km2)