Dumbría

Concello

Este municipio ten unha superficie de 124.6461260 km2 repartida entre as seguintes 7 parroquias:
Berdeogas (Santiago) (15.924981 km2)
Buxantes (S. Pedro) (27.540759 km2)
Dumbría (Sta. Olalla) [cap.] (24.5970625 km2)
Ézaro (Sta Uxía) (11.674651 km2)
Olveira (S. Martiño) (24.3783285 km2)
Olveiroa (Santiago) (5.271306 km2)
Salgueiros (S. Mamede) (15.259038 km2)