Cabana de Bergantiños

Concello

Da totalidade deste municipio centrámonos só nunha parte, en concreto nunha superficie de 76.5246120 km2 repartida entre as seguintes 7 parroquias:
Anós (Santo Estevo) (10.804647 km2)
Borneiro (San Xoán) (13.0796825 km2)
Cánduas (San Martiño) (8.9325395 km2)
Cesullas (San Estevo) (16.7511805 km2)
Cundíns (San Paio) (6.0749605 km2)
Nantón (San Pedro) (10.5416965 km2)
Riobó (San Martiño) (10.3399055 km2)