Coristanco

Concello

Da totalidade deste municipio centrámonos só nunha parte, en concreto nunha superficie de 11.0226990 km2 na seguinte parroquia:
Cuns (San Vicenzo) (11.022699 km2)