Alberto de Lema

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1639 actividade na xurisdición de Cee
1654 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 Notario de número da vila de Cee.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.