Diego Pablo Cabañero Navarro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
2000 actividade na xurisdición de Muxía
2001 actividade na xurisdición de Muxía
2001 actividade na xurisdición de Vimianzo