Joaquín Vicente Calvo Saavedra

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
2001 actividade na xurisdición de Muxía
2003 actividade na xurisdición de Muxía