Bartolomé Rodríguez de Aguiar

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1697 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1740 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Notario de número de Ozón e coutos de Moraime e Buxantes. Existe outro Bartolomé Rodríguez de Aguiar, case con toda certeza antergo do presente.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.