Andrés Díaz de Mata

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1699 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1734 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.