Alverte Mouço

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1572 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña
1591 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña
1594 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña
1611 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Tamén aparece escrito como Alberte do Mouso.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Alverte Mouço na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña no ano 1572 (ARG. R. Audcia. Leg. 22333 / 8)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Alverte Mouço na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña no ano 1591 (ARG. R. Audcia. Leg. 1183 / 18)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Alverte Mouço na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña no ano 1594 (ARG. R. Audcia. Particulares. Leg. 9872 / 37)