Andrés Pérez de Lemos

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1673 actividade na xurisdición de Vimianzo
1688 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Escribán en San Pedro da Ponte do Porto.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.