Juan Camaño de Conçiero

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1505 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Notario de Sereja, o actual Cereixo (con advocación de Santiago) próximo á Ponte do Porto (San Pedro). Cereixo e A Ponte pertenceron ambas á Casa de Altamira, mais na época contemporánea quedaron vencelladas a distintos municipios: Cereixo a Vimianzo e A Ponte a Camariñas.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Camaño de Conçiero na xurisdición de Vimianzo no ano 1505