Francisco Bermúdez Miranda y Cisneros

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1679 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Notario de número de Soneira.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.