Pedro Varela de Castro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1692 actividade na xurisdición de Soneira
1711 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Notario de número do concejo de la tierra de Soneira.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.