Sancho Pérez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1339 actividade no arciprestado de Nemancos

Notas

 Redactou unha doazón feita polo prior de Ozón. Figura como notario de Nemancos.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.