Antonio Caamaño

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1690 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Realiza en Muxía escritura a José Antonio Caamaño y Lamas, dono da casa de Romelle.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.