Juan Ramos Aguiar

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1643 actividade na xurisdición de Vimianzo
1691 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Notario de número da xurisdición de Vimianzo. Pai do tamén escribán Domingo Ramos Aguiar.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.