Bartolomé Domínguez da Pena

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1644 actividade na xurisdición de Vimianzo
1658 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.