Vitorio de Caamaño

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1675 actividade na xurisdición de Vimianzo
1702 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.