Alonso Vázquez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1676 actividade na xurisdición de Vimianzo
1709 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.