Jacinto Aguiar Roque

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1686 actividade na xurisdición de Vimianzo
1736 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Notario de número de Vimianzo.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.