Nicolás María de Paz

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1824 actividade na xurisdición de Soneira
1863 actividade na xurisdición de Soneira
1863 actividade na xurisdición de Vimianzo
1866 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Notario da xurisdición real de Soneira.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.