Antonio Montero López

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1852 actividade na xurisdición de Vimianzo
1869 actividade na xurisdición de Vimianzo
1890 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.