Agustín González López

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1893 actividade na xurisdición de Vimianzo
1894 actividade na xurisdición de Vimianzo
1908 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Existe outro A. González.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.