Ramiro Prego

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1910 actividade na xurisdición de Vimianzo
1916 actividade na xurisdición de Vimianzo